Oferta

Projektowanie i wykonywania instalacji sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Nasza firma oferuje przeprowadzanie całego procesu inwestycyjnego. Rozpoczynając od doradztwa technicznego, ustaleń z inwestorem oraz wstępnej koncepcji. Kolejno poprzez wykonanie projektu, dobór odpowiedniej aparatury, urządzeń i osprzętu, prace montażowe na pomiarach odbiorczych kończąc.

Powierzone nam zadania wykonujemy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Na profesjonalnie wykonane prace udzielamy wieloletniej gwarancji, wykorzystując najnowsze pojawiające się na rynku rozwiązania.

Projektowanie

 • instalacji elektrycznych wnętrzowych w obiektach mieszkalnych oraz przemysłowych
 • instalacji oświetleniowych
 • instalacji oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych
 • instalacji odgromowych
 • przyłączy elektroenergetycznych (nN)
 • linii kablowych oraz napowietrznych (nN oraz SN)
 • stacji transformatorowych (słupowych oraz kontenerowych)
 • szaf sterowniczych rozdzielczych i zasilających
 • instalacji przeciwpożarowych
 • układów rezerwowego zasilania
 • instalacji niskoprądowych
 • instalacji alarmowych
 • układów sterowania
 • systemów inteligentnego budynku
 • systemów telemetrycznych

Wykonawstwo

 • Instalacje wewnętrzne w obiektach mieszkaniowych
 • Instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych
 • Instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego
 • Instalacje przeciwpożarowe
 • Instalacje teletechniczne
 • Linie kablowe (nN oraz SN)
 • Linie napowietrzne (nN oraz SN)
 • Stacje transformatorowe (kontenerowe i słupowe)
 • Złącza kablowe (nN oraz SN)
 • Zasilanie elektroenergetyczne budynków
 • Instalacje odgromowe
 • Układy sterowania
 • Systemy wizyjne
 • Systemy telemetryczne
 • Systemy inteligentnego budynku(KNX)
 • Układy kontrolno-pomiarowe
 • Pomiary elektryczne kontrolne okresowe oraz odbiorcze.